Modely kuchyní

Grafický návrh je zpracován pouze pro představu zákazníka. Jednotlivé typy,  barvy materiálů a volba spotřebičů bude volena zákazníkem individuálně na vzorkových prodejnách.